نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قلعه شهر آباد

قلعه شهر آباد


قلعه شهر آباد

قلعه شهر آباد

موقعيت : بلوار انقلاب

شماره ثبت  15056

قدمت : دوره قاجاريه

قلعه شهر  آباد  با مساحت 900 متر مربع در قسمت شمال شرقي شهرستان بافق قرار دارد ومصالح به كار رفته در آن خشت و گل مي باشد اين قلعه به دستور رستم از زرتشتيان يزد ساخته شده و به فرزندش شهريار واگذار گرديده  كه به همين علت به نام قلعه شهر آباد مشهور قرار دارد به نام توحيده ( محضريه ) كه درگذشته معبدگاه زرتشيان بوده است

اين قلعه داراي يك برج با 16 جايگاه  تيراندازي و يك سنگ انداز دربالاي درب ورودي قلعه مي باشد در زير برج قلعه يك هشتي با پوشش گنبدي شكل قرار دارد كه به عنوان خنك جا از آن استفاده مي شده است در داخل قلعه 14 اتاق با نظم خاصيديده ميشود كه محل زندگي مالكان و رعايا بوده است از خصوصياات ديگر آن وجود راهروها و ايوان هاي متعدد و بزرگي است كه براي فصل گرم تابستان از آن استفاده مي شده كه متاسفانه  ايوان هاي آن بر اثر گذشت زمان تخريب گرديده است