نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قلعه صادق آباد

قلعه صادق آباد


قلعه صادق آباد

قلعه صادق آباد

موقعيت : روستاي صادق آباد

قدمت : زنديه

قلعه صادق اباد بامساحت 2200 متر مريع بامصالح خشت و گل و آجر بنا شده است در ورودي قلعه برجي به شكل هشت ضلعي با ارتفاع 9 متر مي باشد اين قلعه به گونه اي شاخته شده  كه برتمام مزارع و زمين هاي كشاورزي روستا اشراف دارد و د رمركز روستا نيز بنا شده است اتاقهاي روبروي در ب ورودي قلعه اعيان نشينبوده ودر زمستان از آن بيشتر استفاده مي شده است درقسمتهاي ديگر قلعه كشاورزان و رعايا در اتاق هاي محقر زندگي ميكردند اين قلعه داراي دو برج مدور ديگر در قسمت شمالي و جنوبي مي باشد كه براي دفاع  از قلعه  و نگهباني از آن استفاده  مي شده است در مجاورت قسمت شمالي قلعه ساختمان هايي از خشت و گل وجود دارد كه معروف به قلعه كوچك مي باشد دراين قلعه كوچك 5 ايوان با اتاق هاي كوچكي قراردارد كه مردم  اين روستا در آن زندگي ميكردند