نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كارگاه آموزشي آشنائي با بيماري التور( وبا ) دربافق برگزار شد

كارگاه آموزشي آشنائي با بيماري التور( وبا ) دربافق برگزار شد


كارگاه آموزشي آشنائي با بيماري التور( وبا ) دربافق برگزار شد

اين كارگاه آموزشي  باهدف آشنائي بيشتربابيماري التور وجلوگيري ازشيوع اين  بيماري باحضور 15 نفر ازپزشكان وكار شناسان مراكز بهداشتي بافق درمحل شبكه بهداشت ودرمان اين شهرستان برگزار شد   

دراين كارگاه آموزشي رئيس مركز بهداشت بافق گفت بيماري التور يا وبا ازبيماريهاي عفوني قديمي است كه تاكنون 7 مورد جهانگيري ايجادكرده است

دكتر افشاري افزود : سيل اخير دركشور پاكستان ووضعيت نامطلوب بهداشتي در مناطق سيل زده  شيوع اين بيماري براي كشورهاي همسايه  تهديدي جدي است

وي تاكيد كرد گزارش سريع موارد بيماري التور به مراكز ذيصلاح ازمهمترين عوامل پيشگيري از اين بيماري است

رئيس مركز بهداشت بافق استفاده از آب ومواد غذائي آلوده را مهمترين راههاي انتقال اين بيمار ي دانست و توصيه كردشهروندان  ازاستفاده  يخهاي قالبي غير بهداشتي كه درمراحل توليد وعرضه آن احتمال آلودگي به ميكرب وبا وساير ميكربها وجود دارد اجتناب كنند