نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كاورانسراي ميدان خان

كاورانسراي ميدان خان


كاورانسراي ميدان خان

كاورانسراي ميدان خان

موقعيت : ميدان امامزاده عبدالله ، كوچه ميدان خان

شماره ثبت : 3617

قدمت دوره زنديه – قاجاريه

اين كاروانسرا در بافت قديم شهر در مجاورت ميدان خان قرارگرفته و داراي مساحت دو حدود 520 متر مربع مي باشد در اين كاروانسرا اتاق هايي محقر باندازهاي متفاوت به چشم ميخورد كه در اطراف صحن داخل كاروانسرا به صورت خاص و هنرامندانه اي ساخته شده است

مساحت صحن اصلي كاروانسرا 140 متر مربع و داراي 11 اتاق محقر مي باشد كه به وسيله راهروهايي به هم مرتبط هستند و در گذشته محل بارانداز و تجارت كاروانيان بوده است

از زييايب هاي اين بنا  راهروهايي در دو طرف اين كاوانسرا مي باشد كه د رگذشته به عنوان خنك جا و محل ورود افراد به كاروانسرا استفاده مي شده است اين بنا از مصالح خشت و گل و با نما سازي اجر به صورت خفته و راسته ساخته شده و سبك ساخت ان بيانگر دقت و ظرافت خاص معماران هنرمند مي باشد .