نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كسب رتبه اول مشبك و سوم طراحي واحد بافق در نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي

كسب رتبه اول مشبك و سوم طراحي واحد بافق در نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي


كسب رتبه اول مشبك و سوم طراحي واحد بافق در نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزا اسلامي واحد بافق در پنجمين نمايشگاه آثار هنري منطقه چهار با ارائه 25 اثر رتبه اول مشبك و سوم طراحي  را كسب كرد.

واحد بافق در اين نمايشگاه كه در واحد ميبد برگزار شد در رشته هاي معرق، مشبك، طراحي و خطاطي شركت كرده بود كه در نهايت آقاي ضياء ملك زاده رتبه اول مشبك و خانم نعيمه مظفري رتبه سوم رشته طراحي را به دست آوردند.