نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كسب مقام اول عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در بين اعضاء باشگاه پژوهشگران واحدهاي منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي

كسب مقام اول عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در بين اعضاء باشگاه پژوهشگران واحدهاي منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي


كسب مقام اول عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در بين اعضاء باشگاه پژوهشگران واحدهاي منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد بافق محمد باقر حجتی دانشجوی فعال عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد بافق موفق به کسب رتبه اول درسطح منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی شد.

محمدعلی قاسم زاده افزود به گزارش خبرنامه باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی درشماره 77 درخردادماه سال جاری خودبرای اولین بار پس ازگذشت بیش از 10 سال ازشروع فعالیت باشگاه پژوهشگران جوان وبر اساس ماده 60 آیین نامه تسهیلات واعطای امتیازات  به اعضای این باشگاه پس از بررسی مدارک ومستندات دریافتی از واحدها درستاد مرکزی باشگاه اعضای برتردرسطح مناطق وکشورمعرفی ومورد تشویق قرار گرفتند.  

وی افزود منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی شامل استانهای اصفهان ، یزد وچهارمحال و بختیاری می باشد .