نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

كميته حمل و نقل شهرستان بافق تشكيل جلسه داد

كميته حمل و نقل شهرستان بافق تشكيل جلسه داد


كميته حمل و نقل شهرستان بافق تشكيل جلسه داد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، كميته حمل و نقل شهرستان بافق با حضور فرماندار و اعضاي اين كميته در محل فرمانداري بافق تشكيل جلسه داد.
فرماندار بافق با اجراي سراسري قانون هدفمند كردن يارانه ها ، همراهی مردم را مهمترین عامل موفقیت این طرح بزرگ اقتصادی خواند و گفت: از همه مردم عزیز درخواست می کنیم، همان طور که تاکنون در همه زمینه ها، با خدمتگزاران خود همراهی کرده اند، در این راه نیز با دقت ویژه ما را یاری کنند؛ تا بتوانیم هرچه بهتر این طرح را اجرا کنیم.
در ادامه سرپرست اداره بازرگاني به تشريح بسته حمايتي  اصناف پرداخت و گفت: : در مجموع مبلغ 2500 ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص داده شده است كه از مبلغ فوق 58ميليارد  تومان به استان يزد اختصاص داده شده است.
توكلي افزود: هر واحد صنفي تا مبلغ 30 ميليون تومان با كارمزد 7 درصدي مي تواند  تسهيلات استفاده كند.