نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

لزوم برنامه محوري روسا و مديران ادارات/ فرماندار توانمند و پيگيري داريم

لزوم برنامه محوري روسا و مديران ادارات/ فرماندار توانمند و پيگيري داريمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ نماينده شهرستان هاي مهريز، بافق، بهاباد، ابركوه و خاتم در مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه شوراي اداري شهرستان بافق سخن مي گفت از مسئولين ادارات و نهادهاي شهرستان خواست كه براي كارهاي خود برنامه داشته باشند و در جهت رسيدن به اين برنامه ها علاوه بر كمك گرفتن از فرماندار شهرستان كه خيلي هم توانمند و پيگير است از ظرفيت اينجانب و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هم مي توانند استفاده كنند.

صباغيان در جاي ديگري از صحبت هاي خود به پيگيري و رساندن درخواست هاي مسئولين شهرستاني به مقامات بالادستي كشور اشاره و گفت: قبل از ديدار با وزراء، معاونين وزراء، روساي سازمان ها و غيره درخواست هاي شهرستان ها را جمع بندي و مورد پيگيري قرار مي دهيم.