نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)

لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)


لیست روزانه ورودی خروجی قطارهای مسافربری به شهرستان بافق (25/12/87-15/1/88)
لیست روزانه ورودی و خروجی قطارهای مسافربری از شهرستان بافق (25/12/87 – 15/1/88)
شماره
ایام هفته
 
حرکت از مبداء
ورود به بافق
سهمیه بافق
ورود به مقصد
1
شنبه
یزد کرمان
45/6
10/8
12
55/11
2
اصفهان مشهد
25/15
20/21
ــــــــ
50/9
3
کرمان تهران  *  
15/18
50/21
18
25/8
4
بندرعباس تهران
20/15
30/12
30
50/10
5
بندرعباس تهران(فوق العاده)
10/14
23/23
ــــــــ
20/9
6
تهران بندرعباس  *  
30/12
40/22
24
15/8
7
بندرعباس- اصفهان
15/16
50/1
6
20/8
8
تهران کرمان (فوق العاده)
25/18
20/4
ــــــــ
20/8
9
کرمان یزد (محلی)
30/13
50/16
نامحدود
45/18
1
یکشنبه
یزد کرمان
10/6
45/7
12
20/11
2
کرمان یزد
35/13
50/16
12
45/18
3
یزد مشهد
15/17
50/18
20
20/9
4
اصفهان مشهد
10/15
15/21
ــــــــ
25/10
5
کرمان تهران  *  
50/16
30/8
ــــــــ
20/7
6
کرمان تهران (عادی)
15/18
50/21
18
25/8
7
اصفهان- بندرعباس
15/15
30/21
6
7
8
تهران- بندرعباس
35/12
40/22
30
15/8
9
بندرعباس- تهران  *  
20/15
30/12
30
50/10
10
تهران بندرعباس(فوق العاده)
20/14
12
ــــــــ
25/9
1
دوشنبه
یزد کرمان
45/6
10/8
12
55/11
2
اصفهان مشهد
25/15
20/21
ــــــــ
50/9
3
کرمان تهران  *  
15/18
50/21
18
25/8
4
بندرعباس تهران  *  
20/15
30/12
30
50/10
5
بندرعباس تهران(فوق العاده)
10/14
23/23
ــــــــ
20/9
6
تهران بندرعباس
30/12
40/22
24
15/8
7
بندرعباس- اصفهان
15/16
50/1
6
20/8
8
تهران کرمان (فوق العاده)
25/18
20/4
ــــــــ
20/8
9
کرمان یزد
30/13
50/16
نامحدود
45/18
1
سه شنبه
یزد کرمان
10/6
45/7
12
20/11
2
کرمان یزد
35/13
50/16
12
45/18
3
یزد مشهد
15/17
50/18
20
20/9
4
اصفهان مشهد
10/15
15/21
ــــــــ
25/10
5
کرمان تهران  *  
50/16
30/8
ــــــــ
20/7
6
کرمان تهران (عادی)
15/18
50/21
18
25/8
7
اصفهان- بندرعباس
15/15
30/21
6
7
8
تهران- بندرعباس*  
35/12
40/22
30
15/8
9
بندرعباس- تهران
20/15
30/12
30
50/10
10
تهران بندرعباس(فوق العاده)
20/14
12
ــــــــ
25/9
 (مدت توقف هر قطار در ایستگاه بافق 10 دقیقه می باشد. )
 
 
شماره
ایام هفته
 
حرکت از مبداء
ورود به بافق
سهمیه بافق
ورود به مقصد
1
چهارشنبه
یزد کرمان
45/6
10/8
12
55/11
2
اصفهان مشهد (هرشب)
25/15
20/21
ــــــــ
50/9
3
کرمان تهران *
15/18
50/21
18
25/8
4
بندرعباس تهران
20/15
30/12
30
50/10
5
بندرعباس تهران(فوق العاده)
10/14
23/23
ــــــــ
20/9
6
تهران بندرعباس  *  
30/12
40/22
24
15/8
7
بندرعباس- اصفهان
15/16
50/1
6
20/8
8
تهران کرمان (فوق العاده)
25/18
20/4
ــــــــ
20/8
9
کرمان یزد
30/13
50/16
نامحدود
45/18
1
پنجشنبه
یزد کرمان
10/6
45/7
12
20/11
2
کرمان یزد
35/13
50/16
12
45/18
3
یزد مشهد
15/17
50/18
20
20/9
4
اصفهان مشهد
10/15
15/21
ــــــــ
25/10
5
کرمان تهران  *  
50/16
30/8
ــــــــ
20/7
6
کرمان تهران (عادی)
15/18
50/21
18
25/8
7
اصفهان- بندرعباس
15/15
30/21
6
7
8
تهران- بندرعباس
35/12
40/22
30
15/8
9
بندرعباس- تهران *  
20/15
30/12
30
50/10
10
تهران بندرعباس(فوق العاده)
20/14
12
ــــــــ
25/9
1
جمعه
یزد کرمان
45/6
10/8
 
55/11
2
اصفهان مشهد
25/15
20/21
 
50/9
3
کرمان تهران  
15/18
50/21
 
25/8
4
بندرعباس تهران *
20/15
30/12
 
50/10
5
بندرعباس تهران(فوق العاده)
10/14
23/23
 
20/9
6
تهران بندرعباس *
30/12
40/22
 
15/8
7
بندرعباس- اصفهان
15/16
50/1
 
20/8
8
تهران کرمان (فوق العاده)
25/18
20/4
 
20/8
9
کرمان یزد
30/13
50/16
 
45/18
 
مدت توقف هر قطار در ایستگاه بافق 10 دقیقه می باشد.
* قطارهای ویژه ایام تعطیلات نوروزی( لوکس چهار نفره می باشد.)