نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مانورزلزله در مهد کودک دردانه بافق برگزار شد

مانورزلزله در مهد کودک دردانه بافق برگزار شد


در روز كودك و ايمني،

با همكاري مهدهاي كودك، هلال احمر و شبكه بهداشت و درمان بافق ،مانور زلزله در مهدکودک دردانه شهرستان بافق اجرا شد.با اجراي اين مانور ،كودكان چگونگي حفاظت از خود در زمان زلزله را فرا گرفتند.