نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مباحث عمرانی و مشکلات آموزشی سه آموزشگاه بافق رفع می شود

مباحث عمرانی و مشکلات آموزشی سه آموزشگاه بافق رفع می شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق صبح امروز به همراه علی اصغر رنجبر مدیر آموزش و پرورش شهرستان با حضور در مدارس حضرت زهرا (س) ،حر و دبیرستان نمونه حضرت معصومه (س) ضمن بازدید از بخش های مختلف این آموزشگاه ها از نزدیک در جریان آموزش دانش آموزان و مشکلات آنان قرار گرفت.

محمد زاده رحمانی در حاشیه این بازدید گفت: هدف گذاری ما به گونه ای است که بیشتر از مدارسی بازدید شود که دارای یک مشکل اساسی در مباحث عمرانی و یا مسائل آموزشی هستند که بریا رفع آن نیاز به کمک جمعی اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان به ویژه رییس شورا دارد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان عنوان کرد:در این بازدید کمبود فضای آموزشی مدرسه حضرت زهرا (س)، سالن اجتماعات آموزشگاه حر و مسائل آموزشی دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) ظرف سه ماه آینده حل خواهد شد.