نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مبارزه با اعتیاد به عزم ملی جامعه نیاز دارد.

مبارزه با اعتیاد به عزم ملی جامعه نیاز دارد.


فرماندار بافق در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق صبح امروز جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد با حضور ندافیان فرماندار، صمدی معاون و اعضا در محل فرمانداری بافق تشکیل شد.

در این نشست ابتدا صمدی معاون فرماندار با خیر مقدم  به بررسی مصوبات قبلی پرداخت و عنوان کرد: مواد مخدر و اعتیاد یکی از موانع مهم بر سر راه امنیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی م یباشد که کاهش آن می تواند به پویایی نسل جوان کمک کند.

د رادامه فرماندار بافق با تشکر از برگزاری این جلسات برای تحقق اهداف این جلسه همکاری و تعامل همه نهادهای مربوط را با توجه به امکانات و توانایی خود ضروری خواند.

ندافیان افزود: همه دستگاههای ذیربط باید برای مبارزه با این تهدید اجتماعی کوشش کنند چرا که مواد مخدر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و فرهنگ جامعه و خانواده اثر منفی می گذارد.

وی تصریح کرد : برای جلوگیری از کاهش سن اعتیاد در بین جوانان و انواع بزهکاری در بین آنان باید یک عزم ملی صورت گیرد.

برخی از مصوبات این نشست:

*مقرر گردید نیروی انتظامی با همکاری آموزش و پرورش نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی ویژه دانش آموزان از ابتدای مهر اقدام کند.

*مقرر گردید از طریق ادارات سی دی های آموزشسی در زمینه مواد مخدر در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا به نحو مطلوب نسبت به اطلاع رسانی در بین دانش آموزان اقدام گردد.عبداللهی