نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

متجاوزين به عرصه هاي ملي در بافق تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.

متجاوزين به عرصه هاي ملي در بافق تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق گفت: رفع تصرف 2 هزار و 450 مترمربع عرصه هاي ملي و دولتي اين شهرستان با تنظيم شكواييه كيفري در حال انجام است.

محمد خسرواني تصريح كرد: در تير ماه سال جاري در پي گشت هاي مراقبتي و حفاظتي مأمورين اين اداره، مشاهده شد كه 2 هزار و 450 متر مربع از اراضي ملي و دولتي تصرف شده است.

وي تصرف اين اراضي را خارج از مستثنيات روستاي گزستان ذكر كرد و ادامه داد: تجاوز به اين اراضي، خارج از مستثنيات روستاي گزستان بوده و توسط 9 نفر مورد تصرف قرار گرفته است.

وي افزود: هم اكنون شكواييه كيفري از طريق مراجع قضايي به منظور باز پس گيري اين اراضي، در حال تنظيم است و متجاوزين تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند.

خسرواني از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تصرف و تجاوز اراضي ملي و دولتي، اين اداره را مطلع كنند.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق خاطر نشان كرد: عرصه هاي منابع طبيعي و دولتي شهرستان بافق با وسعتي بيش از 850 هزار و 600 هكتار با 9 نيروي رسمي و 7 نفر محافظ افتخاري و هميار طبيعت حفاظت مي شود.