نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

متصديان دفاتر فناوري اطلاعات روستايي در جلسه آموزشي طرح هدفمند كردن يارانه ها شركت كردند

متصديان دفاتر فناوري اطلاعات روستايي در جلسه آموزشي طرح هدفمند كردن يارانه ها شركت كردند


متصديان دفاتر فناوري اطلاعات روستايي در جلسه آموزشي طرح هدفمند كردن يارانه ها شركت كردند
  روابط عمومي مخابرات شهرستان بافق اعلام كرد، در راستاي اجراي مرحله سوم طرح هدفمند كردن يارانه ها، با درخواست مدير كل فناوري اطلاعات استانداري، 15 نفر از متصديان دفاتر فناوري اطلاعات (ICT) روستايي از روستاهاي شهرستانهاي بافق و بهاباد در جلسه آموزشي مربوطه شركت كردند.اين جلسه آموزشي به منظور توجيح اين افراد، فعال سازي ظرفيتهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارائه خدمات بهتر به روستائيان، در سالن شهيد منتظر قائم استانداري برگزار گرديد