نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

متصدی نانوایی سنكگ در بافق مورد تجلیل قرار گرفت

متصدی نانوایی سنكگ در بافق مورد تجلیل قرار گرفت


متصدی نانوایی سنكگ در بافق مورد تجلیل قرار گرفت

بازرس آرد و نان شهرستان بافق با اهداء لوح سپاس و هدیه ای  که از سوی فرماندار این شهرستان تهیه شده بود از آقای مهدی فلاح  متصدی پخت نان سنگک در شهرستان بافق قدردانی شد  .

 متصدی این واحد نانوایی به خاطر رعایت كيفيت در  توليد نان ،  رفتار و اخلاق مطلوب و مشتري  مداري ، افزایش  کار آمدی پخت  نان و داشتن وجدان کاری ،  مورد تجلیل قرار گرفت.