نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

محور فعالیت های سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در سال 91 آموزش و تنویر افکار عمومی است

محور فعالیت های سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در سال 91 آموزش و تنویر افکار عمومی است


معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور :

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ،‌معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور دربافق با تاکید بر ضرورت مشارکت عمومی برای حفاظت پایدار از تنوع زیستی کشور اظهار داشت : آموزش و توسعه علوم مربوط به تنوع زیستی و جلب مشارکت های مردمی  مهمترین راهبرد در بحث تنوع زیستی کشور به حساب می آید.

"اصغر محمدی فاضل" به مشارکت های مردمی و آموزش همگانی در زمینه  حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و افزود: به لیل سابقه طولانی موضوع حفاظت از تنوع زیستی کشور فرایند راهبردی در چهارچوب مدونی  در این رابطه تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در قالب 20حوزه مطالعاتی تنوع زیست محیطی  برنامه تدوین شده است گفت : تمام عرصه های مربوط به مسائل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، آب و کشاورزی ، مشارکت های مردمی در این راهبرد مطالعاتی در نظر گرفته شده و به تصویب شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور درآمده است .

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد : چهار راهبرد به عنوان استراتژی های حفاظت از تنوع زیستی پایدار در کشور معرفی شده و این در واقع نقشه راهی است که همه دستگاههای مربوطه باید طبق در چهارچوب این فرایند عمل کنند.

فاضل خاطر نشان کرد: حوزه های مربوط به آموزش و تنویر افکار عمومی ، توسعه اقتصادی و اجتماعی در زمینه عرصه های حفاظت از تنوع زیستی پایدار در این چهار چوب قرار می گیرند.

وی به رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از تنوع زیستی اشاره کرد و بیان داشت :ارتقاء سطح  آگاهی مردم ، افزایش حساسیت مردم نسبت به حفظ محیط زیست ، توسعه مشارکت مردم و ارتباط معیشتی مردم به عرصه های حفاظتی از مهمترین برنامه ها و رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای ایجاد حفاظت تنوع زیستی پایدار است .

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور عنوان کرد: محور فعالیت های سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در سال 91 آموزش و تنویر افکار عمومی است که د راین راستا نقش رسانه ها اعم از دیداری و شنیداری در جایگاه ویژه ای قرار داد و به بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه تمامی عرصه های اطلاع رسانی اعم از ملی و سایر رسانه ها در این فرایند مشارکت دارند.

 

 خبرنگار : عبداللهي