نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مدیرکل تعاون استان یزد از پروژه 312 واحدی مسکن مهر شهرستان بافق بازدید نمود

مدیرکل تعاون استان یزد از پروژه 312 واحدی مسکن مهر شهرستان بافق بازدید نمود


مدیرکل تعاون استان یزد از پروژه 312 واحدی مسکن مهر شهرستان بافق بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون شهرستان بافق ، مدیرکل تعاون استان یزد از پروژه 312 واحدی مسکن مهر بازیدید کرد .

گفتنی است در این بازدید که مسئول اداره تعاون شهرستان و چند تن از مجریان پروژه نیز حضور داشتند ، مهمترین مشکلات پروژه از جمله عدم تصویب تغییرات اتفاق افتاده در پیلوت، تامین نیروی فنی و پایین بودن سرعت کار مطرح که راهنمایی لازم از طرف فلاح زاده مدیر کل تعاون صورت گرفت .

ضمنا مقرر شد در جلسه ای تخصصی در مرکز استان با حضور پیمانکار پروژه و مدیران تعاونی مشکلات بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.