نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران:دریافت خسارت از بیمه در محل تصادف بدون گزارش پلیس

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران:دریافت خسارت از بیمه در محل تصادف بدون گزارش پلیس


مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران:دریافت خسارت از بیمه در محل تصادف بدون گزارش پلیس
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق طی جلسه ای که با حضور مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران ، امام جمعه ، فرماندار و جمعی از مسئولان نمایندگی های بیمه ایران در فرمانداری بافق برگزار شد فرماندار ضمن عرض خیر مقدم و گزارشی از وضعیت شهرستان و فعالیتهای نمایندگی بیمه ایران در این شهرستان گفت : بیمه ایران همیشه و همه جا حضور فعال خود را نشان داده بخصوص در جریان واژگون شدن اتوبوس حامل زائران سوریه که منجر به فوت قریب 30 نفر از همشهریان عزیزمان شد بیمه ایران در جریان پرداخت خسارت و دیعه این عزیزان بسیار کمک خوبی داشتند .
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران به گزارش برنامه ای خود در بافق پرداخت و گفت : هدف از سفر به استان یزد و شهرستان بافق یکی دیدار با امام جمعه و مسئولین شهرستان ، زدن کلنگ ساختمان بیمه ایران و بیان برخی از طرحهای خوبي که امسال برای کشور در نظر داریم از امروز دراستان يزد وبافق شامل بهره برداری از برخی از آنهاهستیم.
مهندس سهامیان مقدم گفت: يكي از این طرحها براي سال جاري پرداخت خسارت سيار درمحل حادثه است بدين صورت كه عزيزانی که تصادف میکنند ميتواند بجاي مراجعه به واحدهاي ثابت، در محل تصادف خسارت خودرا ظرف مدت 20 دقيقه با حضور کارشناسان بیمه ایران دريافت کنند.
وی نویدكامل شدن اين طرح را چنین گفت: این طرح بصورت رسمي ازاول تيرماه اجرا خواهد شد بدين  صورت اگر عزيزاني كه تصادف میکنند، می توانند برای پرداخت خسارت شخص ثالث نيازي به گزارش پليس نيست وما بدون گزارش پليس اين خسارت را طبق سقف تعهدات كه معمولا 15 ميليون ريال مي باشد تقديم خواهيم كرد
مدیر عامل شرکت بیمه ایران خطاب به همکاران و کلیه شعب سراسر کشور در مورد طرح مذکور اظهار داشت :از شهرستان بافق ابلاغ رسمي به همكاران داده و بايد آمادگي رسمي وکامل برای پرداخت خسارت عزيزان در سراسركشور بدون گزارش پليس داشته باشند
وی در ادامه گفت یکی دیگر از طرحها قراردادي با وزارت آموزش پرورش منعقد كردیم كه دراين طرح كليه معلمان ومدیران و... تحت پوشش درمان كامل ( بيمه طلايي ) قرار گرفته و استفاده كنند  یکی دیگر از طرح ها که مدیر عامل شرکت بیمه ایران در جمع مسئولین بیمه استان مطرح کردپوشش تكميل بيمه درمان و بيمه عمر براي رانندگاني كه در بيابانها و جاده ها رانندگي ميكنند و معمولا پوشش بيمه خوبي ندارند برای آنها نیز تا سقف 6 ميليون تومان پوشش بيمه عمرپيش بيني شده است وی هدف از اين طرحها را اجرای فرمان رهبري و رياست جمهوري است در راستاي پوشش گسترده بیمه برای هموطنان عزیز اعلام کرد . 
لازم بذکر است در حاشیه این نشست کلنگ احداث ساختمان بیمه ایران در بافق با حضور مدیر عامل بیمه سهامی ایران زده شد