نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر کل بنیاد مسکن و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد از طرح های عمرانی بنیاد مسکن بافق بازدید کردند.

مدیر کل بنیاد مسکن و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد از طرح های عمرانی بنیاد مسکن بافق بازدید کردند.


مدیر کل بنیاد مسکن و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این نهاد از طرح های عمرانی بنیاد مسکن بافق بازدید کردند.

پروژه 24 واحدی اقشار کم درآمد شهرستان بافق از جمله طرحها بود که مورد بازدید قرار گرفت .این طرح با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان در زمینی به مساحت 2150 متر مربع به صورت آپارتمانی در 4 طبقه در حال احداث می باشد .

در حال حاضر این طرح حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا کنون برای عملیات اجرایی آن بالغ بر 150 میلیون توامن هزینه شده است .

پروژه 22 واحدی مسکن محرومین مبارکه که ازمصوبات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است از جمله طرحهای دیگر مورد بازدید بود که این طرح با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان در زمینی به مساحت 1496 متر مربع به صورت ویلایی در دست ساخت است

در حال حاضر این طرح با صرف اعتباری بالغ بر 150 مییون تومان 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است