نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تجليل ازفعالان مساجد شهرستان بافق

مراسم تجليل ازفعالان مساجد شهرستان بافق


مراسم تجليل ازفعالان مساجد شهرستان بافق
به مناسبت قرارگرفتن درآستانه ماه پربرکت رمضان ودهه غبار روبي ونظافت مساجد,مراسمي باحضورمتوليان-خادمان وخدمتگذاران مساجدهمچنين دست اندرکاران   اعتکاف  برگزارشد                                                                                                                           
دراين جلسه که تعدادي ازمسئولين محلي نيز حضورداشتند حجه الاسلام روحاني مسئول اداره تبليغات اسلامي بافق به ايراد سخنراني پيرامون ارزش ومقام خادمين مساجدواهميت ونقش مسجددرجامعه اسلامي پرداخته ضرورت پاکيزگي ونظافت خانه خدا راگوشزد نمود.
درادامه آقاي دکترافشاري رئيس مرکزبهداشت شهرستان مطالبي رادرمورد رعايت بهداشت فردي وجمعي خصوصادرمساجدوماه مبارک رمضان بيان کردند.                             
درپايان به تعدادي ازخادمين ورابطين فعال مساجدوسنت حسنه اعتکاف جوايزي به رسم يادبود اهدا گرديد.