نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق

مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بافق


به روایت تصویر :