نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تشييع پيكرهاي پاك پرسنل انتظامات شركت سنگ آهن مركزي بافق (روايت تصوير)

مراسم تشييع پيكرهاي پاك پرسنل انتظامات شركت سنگ آهن مركزي بافق (روايت تصوير)


مراسم تشييع پيكرهاي پاك پرسنل انتظامات شركت سنگ آهن مركزي بافق (روايت تصوير)

  

 

  

  

  

.