نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق باحضور دکتر ابرقوئی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق باحضور دکتر ابرقوئی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد


مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافق باحضور دکتر ابرقوئی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد

در این مراسم که امام جمعه وفرماندار ،برخی از  مسئولان محلی وجمعی از کشاورزان ودامداران شهرستان بافق نیز حضور داشتند مهندس حمید عسکری باقر آبادی بعنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی بافق معرفی واز زحمات مهندس محمد مهدی شطرنجی مدیر پیشین این نهاد قدر دانی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این مراسم با تاکید بر ضرورت رویکرد علمی در فعالیتهای جهاد کشاورزی گفت : برای رسیدن به خودکفائی واستقلال  در بخش کشاورزی باید از تکنولوژی و دانش مربوط به آن به خوبی استفاده کنیم

دکتر بری ابرقوئی صنعتی کردن بخش کشاورزی وعبور از کشاورزی معیشتی ،بهینه کردن مصرف آب از طریق ایزولاسیون انهار ، لوله گذار ی وتوسعه سیستم آبیاری تحت فشار در مزارع وباغات را از اولویت های جهاد کشاورزی استان در سالجاری  ذکر کرد

وی افزود : در این راستا امسال بااعتباری بالغ بر 77میلیارد و500 میلیون ریال در سطح 1500هکتار از اراضی باغی وزرا عی استان آبیاری تحت فشار / در سطح 150هکتار اصلاح باغات و در سطح 35 هکتارعملیات کنترل آفات وبیماریها اجرا خواهد شد

امام جمعه وفرماندار بافق هم در این مراسم ضمن قدر دانی از زحمات وخدمات جهاد کشاورزی  در اجرای طرحهای اصلاح نخیلات ،توسعه باغات زیتون وپسته و  آبزی پروری در شهرستان بافق بر ضرورت توجه بیشتر به سرمایه گزاران دراین بخش تاکید کردند