نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مرتعداران شهرستان بافق با بيمه مراتع و نحوه پرداخت خسارت آشنا شدند.

مرتعداران شهرستان بافق با بيمه مراتع و نحوه پرداخت خسارت آشنا شدند.در نشستي با حضور كارشناس بيمه استان يزد، نحوه بيمه كردن مرتع و پرداخت خسارت به مرتعداران شهرستان بافق مورد بررسي قرار گرفت.

اين جلسه با حضور مشاور و كارشناس بيمه مراتع استان يزد، رييس و كارشناسان اداره منابع طبيعي و جمعي از مرتعداران شهرستان بافق در محل سالن اجتماعات اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان برگزار شد.

در ابتدا رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق ضمن خير مقدم و خوش آمدگویی، در خصوص اهميت بيمه مراتع بخصوص در خشكسالي هاي اخير كه از مهمترين عوامل محدود كننده در مشاركت فعال بهره برداران و سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي مرتعداري در مناطق خشك و نيمه خشك مي باشد، مطالبي را ايراد نمود.

دلاوري پور مشاركت دامداران در انجام پروژه هاي پيش بيني شده در طرح هاي مرتعداري را خواستار شد و افزود: با توجه به وضعيت اقليم شهرستان بافق و كمبود بارندگي و همچنين پراكنش زماني و مكاني نامناسب آن در سال بخصوص در زمان خشكسالي به پوشش گياهي مراتع شهرستان بافق آسيب فراوان وارد مي شود.

وي بيمه مراتع را از راهكارهاي اصولي جهت كاهش ريسك و افزايش اطمينان خاطر بهره برداران در سرمايه گذاري جهت مديريت مرتع برشمرد.

در ادامه مشاور و كارشناس بيمه در زمينه آشنايي با بيمه مرتع، نحوه پرداخت خسارت بيمه به مرتعداران و فعاليت هاي صورت گرفته تاكنون به حضار گزارش داد.

فياض فضايي از همكاري معاونت فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، صندوق بيمه محصولات كشاورزي و بانك كشاورزي در بيمه كردن مراتع استان يزد خبر داد و اضافه كرد: هر سال قرارداد بيمه جهت مراتع داراي طرح مرتعداري و مابين صندوق بيمه محصولات كشاورزي و مرتعداران به مدت يكسال منعقد مي گردد.

 در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.