نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مرخصی تشویقی پرسنل و کارمندان دست اندرکار برگزاری انتخابات شهرستان در روز شنبه سوم اسفندماه

مرخصی تشویقی پرسنل و کارمندان دست اندرکار برگزاری انتخابات شهرستان در روز شنبه سوم اسفندماهبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق؛ زاده رحمانی فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بافق ضمن اعلام این خبر گفت: با عنایت به اینکه فرآیند شمارش آرا تا بامداد روز شنبه ادامه دارد لذا پرسنل و کارمندان عضو هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی، اعضای شعب اعم از اجرایی و نظارت، بازرسین و اعضای ستاد انتخابات شهرستان در روز شنبه مورخ ۳ اسفندماه ۹۸ مرخصی تشویقی می باشند.