نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مردم، محافظين افتخاري عرصه هاي ملي و دولتي باشند.

مردم، محافظين افتخاري عرصه هاي ملي و دولتي باشند.


رئیس مانبع طبیعی و آبخیزداری بافق :
رييس اداره منابع طبيعي بافق گفت: حفاظت بهينه از عرصه هاي ملي و دولتي تنها با مشاركت مردم امكان پذير است.
 

محمد خسرواني تصريح كرد: حفاظت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي در بخش جنگل، مرتع، بيابان و ... با توجه به سطح وسيع اين اراضي و همچنين نبود نيروي كافي جهت گشت در عرصه ها در فواصل زماني قابل قبول تنها با مشاركت و همكاري مردم امكان پذير است.

وي ادامه داد: عموم مي توانند هرساله، ضمن مراجعه به ادارت منابع طبيعي و تكميل فرم مربوطه در بخش جنگلداري، مرتع داري، بيابانزدايي، آبخيزداري و ... خود محافظ افتخاري عرصه هاي ملي و دولتي باشند و در صورت مشاهده تخلف از قبيل قطع بي رويه درختان، بوته كني، برداشت غير مجاز از گياهان دارويي و شن و ماسه، فعاليت هاي غيرقانوني اكتشاف معادن و راهسازي، تصرف و تجاوز اراضي ملي و دولتي و ...  از سوي برخي افراد، سريعاً اين اداره را مطلع نموده و يا با شماره رايگان 09696 امداد جنگل و مرتع  تماس حاصل نمايند.