نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مردم داری و احترام به حقوق شهروندان سرلوحه کار این اداره قرار گیرد

مردم داری و احترام به حقوق شهروندان سرلوحه کار این اداره قرار گیردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ احمد کارگران رئیس جدید اداره آب و فاضلاب شهری بافق در اولین روز های کاری در سمت جدید خود با فرماندار دیدار و گفتگو کرد.
محمد زاده رحمانی در این دیدار ضمن تأکید بر تسریع در احداث آب شیرین کن مرکزی این شهرستان بر لزوم سرلوحه قرار دادن مردم‌داری و احترام به حقوق شهروندان در این اداره خدمات رسان تاکید نمود.