نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مرکز بهداشت شهرستان بافق2 باب کارگاه شیرینی سازی متخلف را پلمپ نمود

مرکز بهداشت شهرستان بافق2 باب کارگاه شیرینی سازی متخلف را پلمپ نمود


مرکز بهداشت شهرستان بافق2 باب کارگاه شیرینی سازی متخلف را پلمپ نمود

مرکز بهداشت شهرستان بافق2 باب کارگاه شیرینی سازی متخلف را پلمپ نمود. این 2 کارگاه شیرینی سازی که علی رغم تذکرات متعدد بهداشت محیط شهرستان و پیگیری های انجام شده همچنان نسبت به رفع نواقص بهداشتی محل کسب خود بی تفاوت بودند در بازدید مشترک اکیپ نظارت شهرستان پلمپ شدند . قابل ذکر است این بازدید مشترک بصورت ماهیانه و با همکاری مرکز بهداشت ، فرمانداری ، اداره تعزیرات حکومتی ، اداره بازرگانی ، مجمع امور صنفی و نیروی انتظامی شهرستان جهت نظارت بر واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی انجام می گیرد .