نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مزايده منازل سازماني بافق برگزار می شود.

مزايده منازل سازماني بافق برگزار می شود.بنا بر گزارش روابط عمومي؛  كاظم فتوحي رئيس اداره راه و شهرسازي در اين رابطه گفت : اداره كل راه و شهرسازي استان در نظر دارد تعداد 33 واحد خانه سازماني رادر شهرهاي مختلف استان از طريق مزايده به فروش برساند كه 9 واحد از اين خانه ها در شهرستان بافق ميباشد متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مدارك شركت در مزايده به اداره راه و شهرسازي شهرستان مراجعه نمايند .