نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقات قهرماني تنيس گرامي داشت 13 آبان با معرفي نفرات برتر در بافق پايان يافت.

مسابقات قهرماني تنيس گرامي داشت 13 آبان با معرفي نفرات برتر در بافق پايان يافت.


مسابقات قهرماني تنيس گرامي داشت 13 آبان با معرفي نفرات برتر در بافق پايان يافت.

اين مسابقات باحضور 70 تنيسور در رده هاي سني نوجوانان و بزرگسالان به ميزباني موسسه فرهنگي و ورزشي آهن در سالن ورزشگاه شهداي آهنشهر بافق برگزار شد .
در رده سني نو جوانان مجتبي محمودي ، محسن رنجبر و افشين ابراهيمي به ترتيب بر سکوي اول تا سوم ايستادند.
همچنين در رده سني بزرگسالان هم صابر محسن زاده ، عليرضا فتاحي و حسن حقيقي به ترتيب عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
در پايان اين مسابقات ، از سوي موسسه فرهنگي و ورزشي آهن بافق به نفرات برتر لوح قهرماني و هدايايي داده شد