نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقه ميلاد

مسابقه ميلاد


مسابقه ميلاد

"دعاي روز بيستم و نهم ماه مبارك رمضان"

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ غَشّنی فیهِ بِالرَحمَةِ، وَارزُقنی فیهِ التَّوفیقَ وَالعِصمَةَ، وَ طَهِّر قَلبی مِن غَیاهِبِ التُّهَمَةِ یا رَحیما بِعِبادِهِ المُومِنین .

خدايا، بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزي كن مرا در آن توفيق و خودداري و پاك كن دلم را از تيرگي‌ها و گرفتگي‌هاي تهمت، اي مهربان به بندگان با ايمان خود