نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مساعدت فرماندار بافق جهت تجهیز آزمایشگاه مرکز تحقیقات شتر این شهرستان

مساعدت فرماندار بافق جهت تجهیز آزمایشگاه مرکز تحقیقات شتر این شهرستانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق و مدیر جهاد کشاورزی از ایستگاه تحقیقات شتر بافق بازدید کردند.

محمد زاده رحمانی در بازدید از اجرای طرح های "انتخاب ژنومی لوک برتر"، "توسعه ساماندهی شتر یک کوهانه ایرانی " و " طرح تهیه تراشه مخصوص تخمین وزن شتر با تهیه عکس از جثه" که در این مرکز در حال انجام است، پیرامون همکاری در جهت تجهیز آزمایشگاه و رفع مشکلات برق این مرکز قول مساعدت و پیگیری داد.