نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسائل و مشكلات حوزه درمان بافق بررسی شد

مسائل و مشكلات حوزه درمان بافق بررسی شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در اين جلسه که در محل دفتر معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي (ره) برگزار شد مسائل مربوط به پزشكان متخصص و سهميه بافق، نيروي انساني بيمارستان، پروژه بيمارستان ٩٦ تختخوابه و كلينيك ولي عصر (عج)  از سوي زاده رحماني فرماندار بافق مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شد.
محمود نوري شادكام معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره) نیز ضمن قول مساعدت جهت پيگيري درخواست هاي فوق مقرر نمود در پايان هفته آينده جلسه اي با حضور مسئولين مختلف معاونت درمان دانشگاه و مديران ذيربط شهرستان برگزار و تعهدات و وظايف هر شخص و دستگاه با يك برنامه زمانبندي مدون مشخص و عملياتي شود.