نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسائل و مشکلات ناحيه صنعتی مبارکه بافق بررسی شد

مسائل و مشکلات ناحيه صنعتی مبارکه بافق بررسی شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ صبح روز یکشنبه 27ام خردادماه زاده رحمانی فرماندار بافق به اتفاق نماينده هيئت امناء شهرك صنعتي مباركه با عظیمی مدیر عامل شرکت شهرک های استان یزد ديدار و مسائل و موارد اين ناحيه را مطرح كردند.

در این نشست، مسائل و مشکلات ناحيه صنعتی مبارکه بافق از جمله تعيين هيئت مديره جديد، تسريع در خلع يد بعضي از قطعات اراضي اين ناحيه، ساختمان مديريت و ساماندهي معابر آن مطرح و پیرامون رفع آن تصمیم گیری شد.