نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسیر ریلی بافق ـ بندر عباس تحت پوشش تلفن همراه قرار می گیرد

مسیر ریلی بافق ـ بندر عباس تحت پوشش تلفن همراه قرار می گیرد


مسیر ریلی بافق ـ بندر عباس تحت پوشش تلفن همراه قرار می گیرد
رئیس اداره مخابرات شهرستان بافق با بیان این مطلب گفت در راستای تحقق محور خدمت رسانی دولت و در ادامه سیاستهای شرکت مخابرات استان یزد مبنی بر توسعه شبکه تلفن همراه مسیر راه آهن بافق ـ بندر عباس در دستور کار پوشش تلفن همراه قرار گرفت
سید محمد میر هدائی افزود: بیش از 50 کیلومتر از مسیر ریلی بافق به سوی بندر عباس با احداث دو سایت تلفن همراه پوشش دهی می شود .
با راه اندازی این دو سامانه علاوه بر مسیر یاد شده روستاها ، مزارع  و چاههای کشاورزی قرار گرفته در این مسیر از امکانات تلفن همراه اول برخوردار می شوند .