نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مشاور امور بانوان فرمانداری بافق : نظارت و دقت براي تحقق اشتغال پايدار از اولويتهاي ستاد ساماندهي طرح مشاغل خانگي در شهرستان بافق خواهدبود

مشاور امور بانوان فرمانداری بافق : نظارت و دقت براي تحقق اشتغال پايدار از اولويتهاي ستاد ساماندهي طرح مشاغل خانگي در شهرستان بافق خواهدبود


مشاور امور بانوان فرمانداری بافق : نظارت و دقت براي تحقق اشتغال پايدار از اولويتهاي ستاد ساماندهي طرح مشاغل خانگي در شهرستان بافق خواهدبود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، مشاور فرماندار در امور بانوان روز دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهي مشاغل خانگي که در محب فرمانداری بافق برگزار شد ، اظهار داشت :ساماندهي مشاغل خانگي براي قشر بانوان بايد  با هدف توازن بين مسئوليتهاي خانه و اشتغال و نيز با داشتن ايده براي شروع فعاليت و داشتن توان مديريتي براي اداره كسب و كار صورت بگيرد .

"ناهيد مظفري" با تاكيد بر اين نكته كه نظارت و دقت براي تحقق اشتغال پايدار از اولويتهاي  اين ستاد است افزود :دستگاههاي اجرايي و مرتبط با اجراي اين طرح بايد جديت به خرج داده تا اين طرح به نحو مقتضي و مثبت انجام شود .

رئيس اداره كار و امور اجتماعي بافق نيز در اين نشست با اشاره به قانون ساماندهي مشاغل خانگي گفت :اين مشاغل نياز به استعلام  نداشته و از معافيت ماليات و عوارض برخوردار است .

"کورس رفيعي" اظهار داشت :ثبت نام  اين مشاغل فقط براي سه فعاليت مستقل ،پشتيبان و تعاون ميباشد كه طرحهاي پيشنهادي در مهلت زماني مشخص توسط دستگاه اجرايي ذيربط بررسي و در صورت تائيد مجوز فعاليت صادر و براي دريافت تسهيلات معرفي ميشوند .

وي ازتخصيص اعتبار به مبلغ 560 میلیون تومان خبر داد و افزود :حداكثر تسهيلات قرض الحسنه پرداختي به متقاضيان بهره مند از تسهيلات  صندوق مهر امام رضا(ع) براي متقاضيان مستقل 50 ميليون ريال و متقاضيان پشتبان 1ميليارد ريال و متقاضيان مستقل از تسهيلات بانكهاي عامل 30 ميليون ريال است .

در اين نشست مسئول صندوق مهر امام رضا (ع) بافق نيز شناسايي مشاغل زود بازده و قابل اجرا و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي  مشاغل قابل اجرا در شهرستان توسط سازمان فني و حرفه اي را پيشنهاد داد.