نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مشكلات واگذاري اراضي ايستگاه ها و ساختمان اداري شركت گاز بررسی شد

مشكلات واگذاري اراضي ايستگاه ها و ساختمان اداري شركت گاز بررسی شد


با حضور نمایندگان شرکت گاز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ، به منظور بررسي موانع و مشكلات واگذاري اراضي مورد نياز جهت ايستگاه ها و ساختمان اداري شركت گاز در شهرستان بافق جلسه اي با حضور سرپرست فرمانداری ، شهردار ، اعضای شورای شهر و نمایندگان شرک گاز استان در فرمانداری بافق برگزار شد.

در این نشست در خصوص زمین مورد نیاز جهت احداث ساختمان اداری شرک گاز به مساحت 2هزار متر مربع و پیشنهاد مکان از سوی مسکن و شهرسازی ، تامین زمین برای احداث ایستگاههای تقلیل فشار شهری در نقاط مختلف شهر از جمله میدان امام حسین ، خیابان مهدیه ، بلوار انقلاب ، خیابان 14معصوم صورت گیرد و بررسي هاي فنی توسط شركت گاز انجام و درصورت امكان زمین های مورد بحث به شركت گاز واگذار شود.