نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مشکل پساب فاضلاب مسکن مهر شهرستان بافق بررسی شد

مشکل پساب فاضلاب مسکن مهر شهرستان بافق بررسی شدبه گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، در این جلسه که معاون فرماندار ، شهردار ، اعضای شورای شهر ،مدیران دستگاههای مرتبط و تعاونیهای مسکن مهر شهرستان حضور داشتند مقرر گردید تعاونی مسیر انتقال آب تصفیه شده از مخزن سبتیک مجموعه مهر را تا مخزن پارک کوهستان شناسائی و پس از اخذ مجوزهای لازم برای حفاری با همکاری دستگاههای مرتبط همزمان با بهره برداری از پروژه مسکن مهر امکان انتقال پساب فاضلاب تصفیه شده به مکان مورد نظرفراهم گردد .