نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مصوبات دور اول

مصوبات دور اول


مصوبات دور اول

 

 

رديف

مصوبه

بند

متن بند مصوبه

وزارت­خانه

پروژه يا اعتبار

اعتبار

زمان

درصد پيشرفت

تحقق يافته 86

تحقق يافته 87

مورد نياز

شروغ

خاتمه

1.            

11028

1

واگذاري پنج هزار شماره تلفن ثابت در استان.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

214 شماره

- - -

- - -

- - -

86

86

100

2.           

11028

2

نصب و راه­اندازي تعداد هفتاد سايت آنتن تلفن سيار جديد در سطح استان.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

2 سايت

- - -

- - -

- - -

86

86

100

3.          

11028

3

واگذاري كليه تلفن­هاي همراه ثبت­نام شده تا آخر فروردين ماه سال1386.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

واگذاري كليه تلفن هاي ثبت نام شده تا فروردين

- - -

- - -

- - -

86

86

100

4.          

11028

5

بهره­برداري از حدود يكصد و چهل كيلومتر فيبر نوري ديگر.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

7 كيلومتر

- - -

- - -

- - -

86

86

100

5.          

11028

6

نصب و راه­اندازي تجهيزات مركز تلفن روستايي در بيست روستاي استان.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

دو روستا

- - -

- - -

- - -

86

86

100

6.           

11142

2

مطالعه تأسيس گمرك براي شهرستان بافق با توجه به ويژگي راه­آهن و شرايط حمل­و نقل.

وزارت امور اقتصادي و دارايي

مطالعه گمرك

- - -

- - -

- - -

86

- - -

80

7.          

11038

6

اختصاص مبلغ ده ميليارد(000ر000ر000ر10) ريال تسهيلات بانكي ارزان قيمت از محل كمك­هاي فني و اعتباري مصوب سال 1386 جهت ارايه طرح و ايجاد ده مركز عرضه ميوه و تره­بار در سطح استان توسط بخش غيردولتي جهت تنظيم بازار.

تبصره: امكانات قابل واگذاري مانند زمين ارزان­قيمت با همكاري استانداري تأمين خواهد شد.

وزارت بازرگاني

1 ميدان

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

20

8.          

11038

7

اختصاص تسهيلات يارانه­اي مورد نياز از محل كمك­هاي فني و اعتباري به منظور نوسازي و بهداشتي نمودن نانوايي­هاي استان توسط شركت بازرگاني دولتي ايران.

وزارت بازرگاني

نوسازي و بهداشتي نمودن نانواييها

- - -

- - -

- - -

- 86 -

87

100

9.           

19410

1

تأمين اعتبار مورد نياز بيست و دو واحد مسكوني پزشكان متخصص در شهرهاي زير يكصد هزارنفر جمعيت در سال1386 و اختصاص اعتبار مورد نياز احداث شانزده واحد مسكوني از محل اعتبارات استاني در سال1386.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4 واحد

- - -

- - -

- - -

86

87

40

10.         

19410

7

تجهيز شانزده پايگاه اورژانس بين جاده­اي به آمبولانس و تجهيزات مربوط، محل پايگاه­هاي مذكور توسط استانداري يزد احداث مي­شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

يك پايگاه اورژانس

- - -

- - -

- - -

86

87

100

11.         

19410

9

تإمين اعتبار احداث بيمارستان روان­پزشكي ميبد و بخشCCU بيمارستان­هاي شهرستان­هاي تفت، بافق، مهريز و ابركوه كه توسط خيرين در دست اجرا مي­باشد پس از تأييد سطح­بندي به نسبت شصت درصد(60%) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و چهل درصد(40%) خيرين در سال1386.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

سي سي يو

- - -

- - -

- - -

86

87

100

12.        

19410

12

تجهيز دو مركز بهداشتي_ درماني شبانه­روزي ده تخت­خوابي بهاباد(بافق) _ بخ و گاريزات( تفت) در سال1386.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

بهاباد

- - -

- - -

- - -

86

86

100

13.        

11131

1

1_ تأمين اعتبار اجراي طرح­هاي كوچك تأمين آب، آب بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده از محل رديف(503906) تا سقف چهل­و پنج ميليارد(000ر000ر000ر45)ريال در لوايح بودجه سال­هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه.

وزارت جهاد كشاورزي

طرح هاي كوچك تامين آب، آب بندها و سدها

4675

- - -

- - -

86

87

100

14.        

11131

1

3_ تأمين اعتبار به ميزان ده ميليارد(000ر000ر000ر10 )ريال از محل رديف(503907) به منظور احياء و مرمت قنوات و آب بندهاي استان.

تبصره: مبلغ ده ميليارد ريال نيز از اعتبارات استان به همين منظور اختصاص مي­يابد.

وزارت جهاد كشاورزي

احيا و مرمت قنوات

2042

- - -

- - -

86

87

100

15.        

11131

1

6_ مطالعه و بررسي اجراي طرح­هاي بيابان­زدايي و تثبيت شن­هاي روان و مشكلات ناشي از استاني­بودن اعتبار مربوط با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور به منظور تغيير وضعيت عمليات اجرايي طرح مزبور از سطح استاني به ملي و پيش­بيني اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سال1387 پس از طي مراحل قانوني موضوع آيين­نامه اجرايي ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه.

وزارت جهاد كشاورزي

مطالعه

- - -

- - -

- - -

86

- - -

15

16.        

11131

1

7_ پادار كردن طرح مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري در حوزه­هاي فاقد سد كشور(40137010) براي سال­هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه.

بدين منظور مبلغ پنج ميليارد(000ر000ر000ر5)ريال در سال1386 از محل طرح مذكور به استان يزد اختصاص مي­يابد.

وزارت جهاد كشاورزي

3165

- - -

- - -

- - -

86

87

100

17.        

11029

5

پيش­بيني اعتبار لازم براي احداث زندان بافق از محل طرح مصوب به نحوي كه پروژه ياد شده طي برنامه چهارم توسعه به اتمام برسد.

وزارت دادگستري

زندان بافق

- - -

- - -

24000

- - -

- - -

30

18.       

11098

11

انجام مطالعه امكان سنجي ارتقاء و تبديل راه­هاي اصلي و ترانزيتي استان به بزرگراه  (محور يزد– بافق و تفت– ابركوه– سورمق) جهت طي مراحل قانوني موضوع آيين­نامه اجرايي ماده32 قانون برنامه چهارم توسعه.

وزارت راه و ترابري

يزد بافق

- - -

- - -

- - -

87

- - -

70

19.        

11098

13

تامين اعتبار طرح احداث راه اصلي بهاباد (بافق)_ دربند_ ناي­بند از محل رديف(503734) در سال1386.

وزارت راه و ترابري

بهاباد دربند نايبند

10000

- - -

300000

86

- - -

100

20.        

11156

2

پذيرش اعضاي جديد به منظور توسعه بيمه روستائيان استان از طريق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير با همكاري استانداري، سازمان صدا و سيماي جمهوري­اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي و شوراي هماهنگي رفاه.

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

توسعه بيمه روستاييان

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

100

21.        

11156

5

تامين اعتبار جهيزيه به تعداد يك هزار(1000) نفر به نسبت مساوي توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و استانداري.

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

بهزيستي 15

كميته امداد

- - -

- - -

- - -

1/7/86

- - -

28/12/86

- - -

100

22.       

11156

6

تامين اعتبار احداث يكصد واحد مسكوني ويژه معلولين به نسبت مساوي توسط وزارت ياد شده و استانداري.

وزارت رفاه و تامين اجتماعي

3واحد مسكوني

- - -

- - -

- - -

15/2/86

20/4/88

100

23.       

11124

10

ي) وزارت صنايع و معادن در جذب نيروي مورد نياز، استخدام نيروهاي بومي بهاباد و بافق را در مجموعه­هاي در حال بهره­برداري در شهرستان بافق، در اولويت قرار دهد.

وزارت صنابع و معادن

استخدام نيروي بومي

- - -

- - -

- - -

86

87

100

24.       

11124

11

ك) با عنايت به فرمان حضرت امام(ره)، اختصاص دو درصد(2%) از فروش معادن بافق براي آباداني شهر و روستاهاي شهرستان ياد شده با نظر استانداري مجاز است.

وزارت صنابع و معادن

اختصاص2 درصد معادن

- - -

- - -

- - -

86

87

100

25.       

11119

1

3_ اختصاص مبلغ ده ميليارد(10.000.000.000)ريال طي سال1386 براي تجهيز كتابخانه عمومي و مراكز فرهنگي و هنري (مكانيزاسيون) همچنين مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000)ريال طي سال1386 از محل اعتبارات استاني بدين منظور اختصاص مي­يابد.

وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

تجهيز كتابخانه

670

- - -

- - -

1/5/86

- - -

100

26.       

2386

2

ب1) تجهيز، تكميل و تعمير ساختمان­هاي مراكز آموزش فني و حرفه­اي استان با استفاده از مبلغ ده ميليارد(10.000.000.000)ريال از محل اعتبارات استاني.

وزارت كار و امور اجتماعي

تكميل و تجهيز مركز فني حرفه اي

- - -

- - -

- - -

8/86

8/87

40

27.       

18815

10

احداث مسكن محرومين توسط بنياد مسكن انقلاب­اسلامي به تعداد چهارصد(400) واحد با تامين اعتبار به مبلغ بيست و چهار ميليارد(24.000.000.000)ريال توسط استان و كميته امداد امام خميني(ره) و بيست و چهار ميليارد(24.000.000.000) ريال توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سال­هاي 86 و 87 .

وزارت مسكن و شهرسازي

16 واحد

- - -

- - -

- - -

86

87

60

28.      

11078

5

شروع علميات گازرساني به شهرهاي مهردشت(ابركوه)، نير(تفت)، بافق، بهاباد، و خضرآباد(صدوق) در سال1386.

وزارت نفت

بافق

بهاباد

- - -

- - -

- - -

15/2/86

29/12/89

5

29.       

11078

9

اختصاص مبلغ سي و سه ميليارد(33.000.000.000)ريال براي احداث يازده سالن ورزشي در استان‌(هر سالن معادل سه ميليارد(3.000.000.000)ريال).

وزارت نفت

بهاباد

3000م­ر اعتبار

- - -

- - -

- - -

86

87

100

30.        

11151

11

شروع به احداث پست و خط 400kv بافق به نحوي كه حداكثر تا سال1389 پروژه­ها به بهره­برداري برسند.

وزارت نيرو

پست 228000

خط   95000

16000

10000

2000

15000

210000

70000

86

85

89

23

31.        

11027

4

اختصاص مبلغ پانزده ميليارد(15.000.000.000)ريال براي احداث پنج سالن ورزشي.

سازمان تربيت بدني

2 سالن ورزشي

6000م­ر اعتبار

- - -

- - -

- - -

86

87

50

32.       

11087

6

انجام مطالعه طرح جامع مناطق تحت مديريت استان يزد (ناي بندان- كوه بافق- در انجير) در سال­هاي1386 و 1387.

تبصره: در صورت نياز به تغيير مرز مناطق ياد شده موارد به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارايه گردد.

سازمان حفاظت محيط زيست

مطالعه

- - -

- - -

- - -

86

87

75

33.      

11048

6

اختصاص مبلغ دو ميليارد(2.000.000.000) ريال جهت احداث تكميل و تجهيز، مرمت موزه­هاي استان طي سال­هاي1386 و 1387.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

موزهمردم شناسي

- - -

- - -

- - -

86

87

80

34.      

11183

1

1) بيست و يك منطقه نمونه گردش­گري شامل مناطق نمونه گردش­گري: شيركوه(تفت)، علي­آباد(تفت)- بافت تاريخي ابركوه- شهراسب و هاروني(ابركوه)- كوير شهرنو(اردكان)- كوهستاني طبس- خرانق(اردكان)- چك­چك اردكان- كوير سياه­كوه(اردكان)- سريزد(مهريز)- نهر مسيح(خاتم)- نارين قلعه(ميبد)- كوير رستاق(صدوق)- باتلاق گاوخوني(صدوق)- كوير نيزار كومبون(بافق)- فهرج (يزد)- حاجي­آباد زرين(اردكان)- توران پشت(تفت)- رباط پشت بادام(اردكان)- كفه نصرت­آباد(ابركوه)- و قره تپه(هرات) به عنوان مناطق گردش­گري نمونه تعيين مي­شوند.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري _ سازمان حفاظت محيط زيست

كوير نيزار كربنون

- - -

- - -

- - -

86

31/4/87

90

35.      

11036

1

اختصاص مبلغ نه ميليارد(9.000.000.000) ريال جهت تبديل (45) ايستگاه تك برنامه­اي و دو برنامه­اي به چهار برنامه­اي به نسبت مساوي از محل اعتبارات سازمان صدا و سيما و استاني در سال1387.

سازمان صدا و سيما

1000

336

750

- - -

86

87

80

36.       

11036

2

تجهيز و راه اندازي شبكه ملي از محل اعتبار سازمان صدا و سيما حداكثر تا پايان سال 1387

سازمان صدا و سيما

1400

- - -

- - -

1400

86

87

75

37.      

11036

3

اختصاص مبلغ سيزده ميليارد(13.000.000.000)ريال جهت توسعه شبكه خبري آموزش، قرآن و استاني در ايستگاه­هاي حاجي­آباد تفت (2 كيلووات)، مهريز، بافق، طبس (200 وات) خاتم و ابركوه(50 وات) تا پايان سال1387 و اختصاص همين ميزان نيز از اعتبارات استاني.

سازمان صدا و سيما

1000

842

70

87

86

87

75

 

1

3803

1

225دستگاه تلفن همگاني تا پايان اسفندماه85 نصب و راه­اندازي مي­شود.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

7 دستگاه

- - -

- - -

- - -

86

86

100

9

3803

3

پيش­بيني اعتبار مورد نياز احداث خانه­هاي سازماني استان از محل اعتبارات استاني سال­هاي1386و1387.

وزارت دادگستري

بافق

بهاباد

- - -

- - -

530

430

87

88

50