نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مصوبات شورای اسلامی کار شهر بافق در جلسه با فرماندار

مصوبات شورای اسلامی کار شهر بافق در جلسه با فرمانداربه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در دیدار اعضای شورای اسلامی کار شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق با فرماندار علت برکناری رحیمی مورد بحث قرار گرفت.
پس از مطرح کردن مسائل مقرر شد حداکثر تا اواسط هفته آینده موضوع بازنشستگی یا عدم بازنشستگی توسط کارشناسان و با حضور ۵ نفر روسای شوراهای اسلامی کار بررسی و نتیجه اعلام شود که چنانچه مهلت خدمت داشته باشند مجددا دعوت بکار و در غیر این صورت بنحو شایسته ای مورد تکریم قرار گیرند.
در این جلسه همچنین مقرر گردید در صورت تایید بازنشستگی رحیمی خواسته تمامی اعضا شوراها و مسوولین شهر که انتخاب گزینه بومی است مورد تاکید قرار گیرد.
اعضای شورای اسلامی نیز متعهد شدند در صورت تحقق بندهای مذکور تمام هم و غم خود را صرف ادامه توسعه شرکت و توسعه شهرستان نمایند و از هر گونه تنش و خدایی ناکرده دستاویز قرارگرفتن بدخواهان توسعه شهرستان جلوگیری شود.
منبع صفحه اینستاگرام شورای اسلامی کار بافق