نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد گفت: تمامي بيمارستانهاي اين استان تا شهريور ماه امسال به سيستم اکسيژن ساز مجهز مي شوند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد گفت: تمامي بيمارستانهاي اين استان تا شهريور ماه امسال به سيستم اکسيژن ساز مجهز مي شوند


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد گفت: تمامي بيمارستانهاي اين استان تا شهريور ماه امسال به سيستم اکسيژن ساز مجهز مي شوند

محمدرضا وفايي نسب در بافق گفت:تاکنون اين سيستم در بيمارستانهاي شهيد صدوقي و افشار يزد ، تفت، اردکان و ميبد با صرف اعتباري افزون بر هفت ميليارد و 500 ميليون ريال راه اندازي شده است.

وي از راه اندازي اين سيستم در بيمارستانهاي ابرکوه ، مهريز ، بافق ، طبس و خاتم در آينده نزديک خبر داد و گفت: براي راه اندازي سيستم اکسيژن ساز در اين بيمارستانها اعتباري افزون بر هشت ميليارد ريال هزينه مي شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد همچنين از راه اندازي سيستم امحاء بهداشتي زباله هاي بيمارستاني در آينده خبر داد و افزود: براي راه اندازي اين سيستم نيز در همه بيمارستانهاي استان ، اعتباري معادل 10 ميليارد ريال هزينه خواهد شد.

وفايي نسب تصريح کرد: تا زمان راه اندازي کامل اين سيستم در همه بيمارستانهاي استان ، کار جمع آوري زباله هاي بيمارستاني توسط شهرداري انجام مي شود .

وي خاطر نشان کرد: هم اينک از مجموع 21 بيمارستان فعال استان يزد 14بيمارستان تحت مديريت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد قرار دارد