نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معاون فني اداره كل راه اهن شرق معرفي شد .

معاون فني اداره كل راه اهن شرق معرفي شد .


معاون فني اداره كل راه اهن شرق معرفي شد .

به گزارش روابط عمومي اداره راه آهن شرق محمد تقي وفايي نو قلبي به عنوان معاون فني اين اداره كل معرفي گرديد .

معاون فني اداره كل راه اهن شرق در جلسه معارفه خود اولويت اول كاري خويش را ايمني و اولويت  دوم خود را افزايش حجم حمل و نقل عنوان كرد .

وي در جلسه معارفه ضمن تشكر از مدير كل راه اهن شرق به خاطر حسن اعتماد به وي گفت از ابتداي راه اندازي راه اهن شرق روساي ادارات خلاقيت و توان خود را نشان دادند هرروز از ديروز بهتر شد و اين نتيجه تيزبيني ، هوشياري و تخثث دوستان است وي با اشاره به اين كه نظام خلقت از طريق عشق همدلي و هماهنگي گرد امده است گفت اگر ما افكار خودرا در جهت اين اصول به كار بريم هيچ مانعي در حركت به سمت ترقي  و تعالي وجود نخواهد داشت .

مديركل راه اهن شرق نيز در اين جلسه با اشاره به همكاري خوبي كه بين كاركنان اين اداره كل وجود دارد گفت از زمان راه اندازي محور در كنار هم بوده ايم  و كارها را تا اينجا پيش برده ايم وپس از اين هم بايستي دست در دست هم اداره كل را اداره كنيم .

محمد پور فخري گفت اميدوارم در تمام ايام نوروز حركت قطارها ازسير سالم وايمني برخوردار باشد

وي ساخت بالا بر چرخشي دو منظوره ريلي – جاده اي براي اولين با رد ركشور توسط كارشناسان راه اهن شرق را از ديگر اقدامات اين اداره كل ناميد .

محمد پور فخري از رشد 15 درصدي جابجائي مسافر درمحور راه اهن شرق نسبه به سال گذشته خبرداد و گفت

انتظار ميرود از امروز تا پايان پانزدهم فروردين 89 حدود 75 هزا رمسافر در ايم محور تردد نمايند وي خاطر نشان ساخت اداره كل راه اهن شرق بعد از محور تهران – مشهد دار يا بيشترين مسافر به مقصد مشهد مي باشد  وافزود ما افتخارمي كنيم كه خدمتگزاران زوار حضرت علي بن موسي الرضا هستيم .