نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معاون وزیر راه : پروژه احداث پلهاي خط دوم راه آهن بافق _طبرکوه در تسريع امرحمل و نقل ترانزيت جنوب به شمال ازاهميت ويژه اي برخوداراست .

معاون وزیر راه : پروژه احداث پلهاي خط دوم راه آهن بافق _طبرکوه در تسريع امرحمل و نقل ترانزيت جنوب به شمال ازاهميت ويژه اي برخوداراست .


معاون وزیر راه : پروژه احداث پلهاي خط دوم راه آهن بافق _طبرکوه در تسريع امرحمل و نقل ترانزيت جنوب به شمال ازاهميت ويژه اي برخوداراست .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق معاون وزير راه وترابري در سفر به شهرستان بافق و بازديد از پروژه احداث پل هاي خطر دوم بافق – طبركوه گفت : هدف از اين طرح تسريع درامرحمل و نقل ترانزيت جنوب به شمال مي باشد با توجه به اينكه راه آهن يزد گلوگاه اصلي ترافيك بار راه آهن ايران است .
وي افزود دراجراي اين طرح كه به روش EPC  انجام ميشود تعداد 169 پل با اعتباري بالغ بر 108 ميليارد ريال طي مدت 24 ماه احداث ميشود.
مهندس صاحب محمدي مزاياي اجراي اين طرح را تسريع دركار توليد ، بالارفتن راندمان نهاي كار و مناسب بودن باكسهاي پيش ساخته با خاك سولفاته عنوان كرد .

درادامه اين سفركه تني چند ازمسئولين راه آهن كشوراستانداريزد ، مديركل راه آهن يزد ، فرماندار وجمعي ازمسئولان ادارات ونهادهاي شهرستان بافق حضور داشتند از كارخانجات تعيمرات لكوموتيو بافق و ايستگاههاي بافق و مباركه بازديد بعمل آمد

منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری بافق