نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معدن سنگ آهن سه چاهون و مسيرهاي ارتباطي حومه تحت پوشش تلفن همراه قرار مي گيرد

معدن سنگ آهن سه چاهون و مسيرهاي ارتباطي حومه تحت پوشش تلفن همراه قرار مي گيرد


معدن سنگ آهن سه چاهون و مسيرهاي ارتباطي حومه تحت پوشش تلفن همراه قرار مي گيرد
  روابط عمومي مخابرات شهرستان بافق اعلام كرد، به منظور توسعه و گسترش پوشش تلفن همراه اول، احداث يك سايت تلفن همراه (BTS) در محدوده ايستگاه راه آهن سه چاهون در برنامه شركت مخابرات استان يزد قرار گرفت.

اين روابط عمومي مي افزايد: با احداث و راه اندازي اين سامانه معدن سنگ آهن سه چاهون، قسمتي از مسير ريلي بافق ـ طبس و قسمتي از جاده بافق ـ سه چاهون ـ بهاباد تحت پوشش تلفن همراه قرار مي گيرد.

ميزان سرمايه گذاري اين سامانه بالغ بر يك ميليارد ريال خواهد بود كه از اعتبارات شركت مخابرات استان يزد هزينه خواهد شد.