نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

معرفی دبیر و کارشناس مدیریت بحران شهرستان بافق

معرفی دبیر و کارشناس مدیریت بحران شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، در جلسه روز دوشنبه ستاد مدیریت بحران شهرستان که با حضور فرماندار، مدیرکل مدیریت بحران استان و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل گردید با حکم زاده رحمانی فرماندار و رئیس ستاد بحران شهرستان، داود پورامینی به عنوان دبیر ستاد و محمدرضا عبادی پور به عنوان کارشناس این ستاد معرفی شدند.