نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مقام سومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق از نظر امتیاز ورزشی

مقام سومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق از نظر امتیاز ورزشی


مقام سومی دانشگاه آزاد اسلامی بافق از نظر امتیاز ورزشی
بنا بر اعلام تربیت بدنی منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافق از نظر امتیاز ورزشی به نسبت دانشجو در این منطقه، سوم شد.
عباس فتاحی، مدیر تربیت بدنی واحد بافق، با اعلام این خبر گفت: پس از بررسی صورت گرفته توسط تربیت بدنی منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه پس از واحد های تفت و سیرجان به مقام سوم رسید.
وی افزود: در این ارزیابی واحد دانشگاهی بافق با 33 امتیاز همراه با واحد کرمان، از نظر امتیاز ورزشی به نسبت دانشجو در سال تحصیلی 90-89، در رده سوم قرار گرفته است.

فتاحی ادامه داد: در این تقسیم بندی دانشگاه آزاد اسلامی بافق با 2210 دانشجو و با کسب 29 مقام ورزشی اول تا سومی در زمینه انفرادی و تیمی، به این امتیاز دست یافته است.