نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مقام سومی واحد بافق در مسابقات کاراته منطقه هفت

مقام سومی واحد بافق در مسابقات کاراته منطقه هفت


مقام سومی واحد بافق در مسابقات کاراته منطقه هفت

دانشگاه آزاد اسلامی بافق در مسابقات کاراته منطقه هفت، پس از تیم های کرمان و انار، مشترکاً با واحد سیرجان به مقام سومی رسید.

در این دوره از مسابقات که با حضور 15 تیم از واحد های منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی و به میزبانی واحد تفت برگزار می شد در قسمت کاتا تیمی ، تیم کرمان، اول و تیم بافق به مقام دوم و تیم سیرجان به مقام سوم دست یافت.در مسابقات کمیته انفرادی نیز محمد معین معینی، مقام اول و فرید علیان ، مقام سوم و در کاتا انفرادی مسعود حاتمی به مقام سوم رسیدند.در مجموع چهار رشته ی  کمیته انفرادی و تیمی و کاتا تیمی و انفرادی ، تیم واحد بافق پس از کرمان و انار، مشترکاً با سیرجان در سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.