نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

منابع طبيعي نقش مهمي در حفاظت خاك و ارزشهاي اكولوزيكي دارد

منابع طبيعي نقش مهمي در حفاظت خاك و ارزشهاي اكولوزيكي دارد


معاون منابع طبيعي استان يزد

 "محمدرضا آخوندي" معاون منابع طبيعي استان يزد در حاشيه مراسم در ختكاري بسيجيان بافق درگفت و گوبا خبرنگارما ، افزود: توليد اكسيژن، تلطيف هوا، ايجاد مرتع ، تامين علوفه و توليد گوشت از مهمترين نقش منابع طبيعي در پيشرفت همه جانبه  و توسعه پايدار است.

معاون منابع طبيعي استان يزد به احاديثي از چهارده معصوم (ع) اشاره كرد و ضمن تاكيد بر فرهنگ سازي كاشت درخت و حفاظت از منابع طبيعي گفت: استان يزد دومين استان به لحاظ وسعت عرصه هاي بياباني پس از سيستان و بلوچستان است.

وي اضافه كرد : طبس به عنوان پهناور ترين شهرستان بياباني نيز در استان يزد واقع شده است.

آخوندي ، مجموع عرصه هاي منابع طبيعي استان يزد را 5/12 ميليون هكتار اعلام كرد و افزود: از اين ميزان 9/5ميليون هكتار اراضي بياباني،5/6ميليون هكتار مراتع ،و 183 هزار هكتار آن نيز جنگلهاي طبيعي و دست كاشت است.

وي تصريح كرد: وجود همين عرصه هاي منابع طبيعي به ظاهر ناچيز، نقش مهمي در حفظ حيات و ايجاد ظرفيتهاي طبيعي به منظور استقرار جمعيت، شكل گيري فرهنگ اصيل بومي و تمدن كويري داشته است.

معاون منابع طبيعي و آبخيز داري استان يزد ياد آور شد: مراتع اين استان هرچند به لحاظ پوشش گياهي در رده متوسط و ضعيف است اما داراي نقش مهمي درحفاظت خاك وارزش هاي اكولوژيكي دارد.

آخوندي مهمترين گونه هاي موجود در مراتع استان يزد را ، درمنه دشتي، قيچ ، گون ، گياه انغوزه  و علف عنوان كرد و گفت: برخي از اين گونه هاي گياهي داراي ارزش و خواض دارويي و صنعتي مهمي هستند.

اين مقام مسوول،  استان يزد را داراي اقليم خشك و كويري با نزولات جوي كم و تبخير زياد دانست و افزود: در مجموع، وضع اقليمي موجود و وارد شدن فشار بر منابع آب و خاك و پوشش گياهي ، شرايط خشك و بياباني عرصه ها طبيعي را تشديد كرده است.

وي ادامه داد : در اين راستا منابع طبيعي استان يزد براساس سند توسعه عرصه هاي  منابع طبيعي و آبخيزداري مبادرت به به برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي كوتاه و بلند مدت كرده است.

آخوندي ، اجراي طرهاي آبخيز داري، كنترل سيلابها و تقويت سفره هاي زير زميني ، كاشت نهال هاي مقاوم در عرصه هاي بياباني ،احياي مراتع و پوشش گياهي ، گسترش فضاي سبز و جنگلكاري و همچنين فرهنگ سازي و اطلاع رساني را از جمله اقدامات  و برنامه ريزي هاي منابع طبيعي استان يزد برشمرد.

وي خاطر نشان كرد: خشكسالي هاي پياپي، محدود بودن گونه هاي گياهي قابل كشت در عرصه ها منابع طبيعي ، كمبود منابع آبي مورد نياز ، آفَت سفره هاي آب زير زميني ، تخريب باغات ، كاهش تنوع زيستي و ژنتيكي ، بهره برداري بي رويه از منابع آب ، ماسه و شن ازديگر چالش هاي پيش روي اداره كل منابع طبيعي استان يزد است.

فرماندار بافق هم درمراسم درختكاري بسيجيان اين شهرستان گفت: هزينه كردن در توسعه منابع طبيعي نوعي سرمايه گذاري است.

"مهدي خاوري"  پيشنهاد كرد : قطعه اي ازبيابان اطراف بافق را به بوستان شهدا اختصاص دهند و پد و مادرهر شهيد يك اصله درخت در آن غرس كنند .

وي ادامه داد : در اين بوستان چند نهال به ياد شهداي هسته اي و شهيدان شاخص كشورمان نيز كاشته شود تا ياد و خاطره آن عزيزان هم در اين خطه كويري گرامي داشته شود.

 در پايان بسيجيان بافق بيش از 240 اصله نهال از گونه هاي مختلف را به ياد تعداد شهداي اين شهرستان غرس كردند.