نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مهار سيل توسط بند انحرافي حسن آباد

مهار سيل توسط بند انحرافي حسن آبادرئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق از مهار كامل سيل در روستاي حسن آباد اين شهرستان خبر داد.

ابوالفضل دلاوري پور اظهار داشت: در پي وقوع بارندگي و رگبارهاي اخير و جاري شدن سيل در مناطق واقع در چاه هاي كشاورزي فرهنگيان و زمزم روستاي حسن آباد، با اقدامات از قبل انجام شده اداره منابع طبيعي و آبخيزداري، سيل بطور كامل مهار شد.

وي احداث بند خاكي و آب نماي در حال احداث را از اقدامات انجام شده اين اداره در روستاي مذكور برشمرد.

دلاوري پور بيان داشت: با توجه به بند انحرافي احداث شده توسط اداره منابع طبيعي به هيچ يك از اراضي كشاورزي خسارتي وارد نشد. شايان ذكر است بند خاكي حسن آباد به طول بيش از 3 هزار متر در سال 91 احداث گرديده است.