فرماندار شهرستان بافق خبر داد:
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ موضوع چارت (نمودار ) سازمانی ادارات شهرستان در دیدار نماینده حوزه انتخابیه مهریز و فرماندار شهرستان بافق با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری شد.
 
محمد زاده رحمانی با اشاره به اینکه این دیدار در دفتر دکتر انصاری معاون رئیس جمهور برگزار شد، گفت: کمبود نیروی انسانی و خالی بودن پست های سازمانی ادارات شهرستان از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
 
وی افزود: در این دیدار، مساعدت جهت تمرکز زدایی و نگاه ویژه به شهرستان ها درخواست گردید.
 
زاده رحمانی ادامه داد: انصاری نیز در این دیدار به موضوع بزرگ شدن حجم دولت در دوران های گذشته اشاره و یادآور شد با این وجود، در صدد تقویت ادارات شهرستانی و تاکید به وزارتخانه ها و سازمان ها جهت تامین نیروی انسانی ادارات و نهادها شهرستانی هستیم.
منبع: بافق فردا

IMG_0471.JPG
بله